CERTIFICATEN

Onderstaand de certificaten van Den Breejen Infra B.V. en Den Breejen Logistiek B.V.:


                ISO 9001:2008 (Kwaliteitscertificaat)

is een van de bekendste, zo niet dé bekendste norm van ISO voor managementsystemen. Deze norm geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem dat door een organisatie gebruikt kan worden om klanttevredenheid te verhogen. Dit door te voldoen aan de eisen van de klant en aan wet- en regelgeving.

VCA ** 2008/5.1 (Veiligheidscertificaat)
VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

BRL 7001-7004
Het BRL certificaat 7001-7004 garandeerd dat alle specifieke eisen voor het waarborgen van de kwaliteit bij uitvoering van landbodemsaneringen uitgevoerd worden. De saneringen worden hierdoor volgens de gestelde procedures en wet- en regelgeving uitgevoerd.